Best Phone

Nasze produkty

Wentylacja przemysłowa

Zadaniem wentylacji hal przemysłowych jest usuwanie oraz rozcieńczanie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu, a także poprawa komfortu pracowników. Zanieczyszczenia powinny być usuwane jak najbliżej miejsca emisji, z zastosowaniem wentylacji mechanicznej, która— w przeciwieństwie do systemu wentylacji naturalnej— jest w stanie skutecznie usunąć zanieczyszczenia szkodliwe i niebezpieczne dla ludzi. Wentylacja przemysłowa od Clima Line korzysta z nowoczesnych technologii. Zapraszamy do nawiązania współpracy!


Clima-Line
Ks. Bpa. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
tel. +48 690 953 444

22 wpis

16 wpis

16 wpis

15 wpis

9 wpis